Η κοινωνία της κυκλοφορίας : 1ο Διεθνές Διεπιστημονικό Διαδικτυακό Συνέδριο