Γιώργος Ποταμίτης
Ιατρός Ω.Ρ.Λ

Σύμφωνα με τον Ησίοδο στη Θεογονία, ο `Υπνος και ο δίδυμος αδελφός του, ο Θάνατος, ήταν «δεινοί Θεοί» που κατοικούσαν στον Τάρταρο, παιδιά της Νύχτας και του Ερέβους. Ο `Υπνος  είχε  τρεις γιους    τον Μορφέα, τον Φοβήτορα και τον Φάντασο.

Κατά τον Όμηρο, τόπος κατοικίας του `Υπνου ήταν η νήσος Λήμνος, ενώ από τους μεταγενέστερους συγγραφείς του αποδινόταν μια δική του φανταστική πατρίδα, η «Νήσος των Ονείρων».

Συνήθως ο περισσότερος κόσμος επικαλείται το Μορφέα ως θεό του ύπνου. Αυτό είναι λάθος, αφού ο Μορφέας  είναι η θεότητα του ονείρου, και συγκεκριμένα των ονείρων που έχουν να κάνουν με την ανθρώπινη μορφή.

Ο Μορφέας δεν ήταν από τους “βασικούς θεούς”, αφού δεν άνηκε στους 12 θεούς του Ολύμπου, αλλά ούτε και ημίθεος, αφού δεν είχε σχέση με τους ανθρώπους. Το όνομα Μορφέας, βγήκε από τη λέξη “Μορφή” και σχετίζεται με την ικανότητά του να παίρνει οποιαδήποτε ανθρώπινη μορφή και να εμφανίζεται στα όνειρα. Έχει την ιδιότητα να στέλνει εικόνες στα όνειρα ή στα οράματα των ανθρώπων, να τα διαμορφώνει, και να μορφοποιεί τα όντα που κατοικούν  σε αυτά . 

 Σε ένα όνειρο παρεμβαίνουν επίσης ο “Φοβήτωρ”, ο “Φάντασος” και ο “Ίκελος”.

Ο Μορφέας είναι ο πιο ισχυρός από τους υπόλοιπους, για αυτό και είναι ο μοναδικός θεός που μπορεί να επέμβει στα όνειρα των βασιλιάδων και των ηρώων και να μεταφέρει  τα μηνύματα των θεών στους θνητούς, με τη μορφή ονείρων.